Informace k odpadům

Poplatky za svoz komunálního odpadu jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou č. 1/2012 a činí 450 Kč  ročně na obyvatele nebo rekreační objekt.

Poplatky je možno uhradit hotově v úředních hodinách na obecním úřadu nebo bankovním převodem na účet číslo: 25525321/0100
Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nebo evidenční a do zprávy pro příjemce uveďte vaše příjmení a účel poplatku např.:  Novákovi, 2x poplatek za svoz komunálního odpadu

 

Harmonogram svozu domovního odpadu 2018
 

leden           5.1.2018, 19.1.2018
únor            2.2.2018, 16.2.2018 
březen        2.3.2018, 16.3.2018, 30.3.2018

duben        13.4.2018, 27.4.2018
květen        11.5.2018, 25.5.2018
červen        8.6.2018, 22.6.2018

červenec    6.7.2018, 20.7.2018
srpen          3.8.2018, 17.8.2018, 31.8.2018
září              14.9.2018, 28.9.2018

říjen             12.10.2018, 26.10.2018
listopad      9.11.2018, 23.11.2018
prosinec      7.12.2018, 21.12.2018

 

Nebezpečný odpad 2018

7. - 8.4.2018 sběr, 11.4.2018 svoz

20. - 21.10.2018 sběr, 24.10.2018 svoz

Možno uložit:

elektrické a elektronické zařízení
televizory, monitory, rádia
lednice, chladící zařízení
baterie, monočlánky
zbytky barev a plechovky od barev
zářivky
vyřazené léky
opotřebované pneumatiky
akumulátory

Kontejnery na objemný odpad jsou přistaveny vždy po odvozu nebezpečného odpadu. Kontejnery jsou vždy 2 na jaře a 2 na podzim. Žádám občany, aby při ukládání objemného odpadu byli maximálně disciplinovaní a odpad do kontejneru skládali. Skládáním odpadu se v maximální možné míře využije objem kontejneru a nevyváží se "vzduch".

V případě, že se někomu nahromadí objemný odpad mimo termíny umístění kontejnerů nebo i další odpad, může tento odpad bezplatně uložit do sběrného dvora městysu Klenčí pod Čerchovem. 

SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ V KLENČÍ POD ČERCHOVEM

Adresa: Klenčí pod Čerchovem 360, 345 34 Klenčí p. Č.

PROVOZNÍ DOBA SBĚRNÉHO MÍSTA:

ÚTERÝ, ČTVRTEK 13:00 - 17:00, SOBOTA 8:00 - 12:00

Obsluha sběrného místa: Jiří Baar, tel. 722 014 047

Problematika volně pobíhajích, zatoulaných psů

 

Vážení spoluobčané, návštěvníci obce a majitelé čtyřnohých kamarádů,
dovolte mi, abych vás informoval o problémech s volně pobíhajícími, především zatoulanými psy. Obec Pec vydala v roce 2002 obecně závaznou vyhlášku 1/2002, která zakazuje volné pobíhání psů a dalších domácích, či hospodářských zvířat na veřejných prostranstvích. Všichni dobře víte, že ikdyž se majitelé psů snaží sebevíc, tak se občas stane, že nějaký pes uteče a pobíhá po obci. To až takový problém není, protože si většinou majitel psa chytne a umístí zpět na svůj pozemek, případně se pes vrátí domů sám.
Problém nastává v případě, kdy se z jakéhokoliv důvodu v obci objeví neznámý, zatoulaný pes, bez označení. Pokud takový pes není nebezpečný, nenapadá vás, ani  jinak neomezuje, prosím vás,  v každém takovém případě se obracejte na obecní úřad, případně přímo na starostu obce. Problematika zatoulaných psů je v plné kompetenci obce a obec se musí postarat o odchyt, umístění v útulku a podobně. Policie ČR bohužel v tomto případě zakročit nemůže. Policie ČR zakročí pouze v případě, kdy se jedná o bezprostřední ohrožení zdraví nebo života.
Obec Pec navázala spolupráci se Záchrannou stanicí živočichů pana Karla Bobála ve Studánce u Tachova, se kterou se případy zatoulaných a neoznačených psů budou v budoucnu řešit.
Je smutné, že žijeme v době, kdy se majitelé zbaví psa způsobem, že jej odvezou do úplně cizí vesnice, kde ho nemilosrdně vyhodí a je jim jeho další osud naprosto lhostejný.
Určitě se budete divit, proč se musí postarat obec, ale je to dáno platnými zákony České republiky. V případě, že budete mít k tomuto tématu jakékoliv dotazy, neváhejte se obrátit na starostu obce.