Struktura úřadu

Obecní úřad

 

Robert Janek

starosta obce
pec@cbox.cz
+420 724 182 359
Úřední hodiny:
Středa: 15:00 - 17:00

Robert Leeder

místostarosta obce

Renata Rajsová

administartivní pracovnice, účetní
pec@cbox.cz
+420 379 794 744
Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 - 14:00
Středa: 10:00 - 17:00

Zastupitelstvo

Jiří Hruška
Jan Kapic
Petr Schröd
Pavel Janeš
Václav Kůst