Příjem žádostí a další podání

 

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:


Osobně na obecním úřadu Pec
Písemně, poštou na adresu :

Obecní úřad Pec
Pec 58
34401 Domažlice


Telefonicky: 379 794 744
Emailem: pec@cbox.cz