Místní knihovna

Místní knihovna v Peci sídlí ve stejné budově jako obecní úřad a nabízí svým čtenářům necelých 2500 titulů ze svého knihovního fondu. Několikrát do roka dochází k zapůjčení souboru knih z knihovny Boženy Němcové v Domažlicích. Místní knihovna nabízí také přístup k internetu zdarma. Provoz knihovny je hrazen z rozpočtu obce.

Otevírací doba knihovny je každý pátek od 16:00 do 18:00 hodin.

V poslední době jsme pro Vás rozšířili knihovnický fond o tyto nové knihy:

Jezero naděje, Bereme co je, Tajemství abatyše z Assisi, Mezi nebem a peklem, Dvacet deka lásky, Smrt ošetřovatelky, Kukaččí mládě, Srdce v temnotách, Vánoční zloděj, Vražda v podlesí, Dcera Afriky, Nebe mé lásky, Ještě mě nezabíjej, Anežka a král, Příběhy starých cest Šumavy, Bez milosti, Krása přináší smrt, 9 draků, Rodinný nepřítel, Dcera královská, Dvě tajemství Václava IV., Šumavská zastavení, Druhá sezóna, Žil jsem mezi malomocnými, Vyrovnaný účet, Chatrč, Vánoce na starém statku, Kuky se vrací, Pohádkové dárky a další