SDH Pec

        Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1904. Zbrojnice byla postavena až v roce 1925. První stříkačkou byla ruční koňmi tažená stříkačka. Tu v období druhé světové války vystřídala dvoukolová motorová stříkačka firmy Stratílek, která byla někdy v 60. letech přesunuta do Poběžovic a k nám byla z Trhanova převelena přenosná motorová stříkačka PS8 s přívěsem.  Stříkačka PS8 je v současné době na zaslouženém odpočinku a je držena jako veterán. Současnou techniku tvoří stříkačka PS12 o výkonu 1200l/min, plovoucí čerrpadlo PH-1200 o výkonu 1200l/min. K dopravě družstva a techniky slouží vozidlo Opel Campo 4x4, které obec zakoupila v roce 2011. Hasičská zástavba byla provedena vlastními silami a vozidlo je vybavené vysokotlakým hasicím zařízením s nádrží o objemu 100l a přiměšovačem na smáčedlo. Opel Campo nahradil stařičkou a technickým stavem již nevyhovující Škodu 1203, kterou obec zakoupila v roce 2004 od Babylonských kolegů. Sbor v dnešní době obnovujeme a obec zřizuje zásahovou jednotku, která je schopna do 10 minut, jak jí ukládá zákon, vyjet k zásahu. Technika je plně funkční a zásahuschopná.

 

hasiči v Peci 1937

a v roce 2009

a v roce 2012